x
onatal netwerk: onatal lijn1|onatal ultra|onatal pwd|onatal telecom|micronatal|onatal research|onatal academy|onatal blog|

Privacy waarborging voorop

Privacy is een belangrijke basis voorwaarde voor alle projecten welke MicroWare Automatisering zal begeleiden. Wij hechten enorm veel waarde aan het waarborgen van privacy voor zwangeren en zorgverleners. Door de digitalisering van alle verslaglegging en processen in de zorg is een enorm potentieel ontstaan voor het gebruik, maar ook misbruik, van gegevens.

MicroWare Automatisering waakt er altijd voor dat de gegevens die gebruikt worden voor onderzoek nooit ten koste zullen gaan van de privacy van geen enkel persoon.

Door deze waakzaamheid hebben wij inmiddels de benodigde kennis opgedaan om verantwoord onderzoek te verichten welke de privacy van clienten niet zal aantasten. Onze project voorwaarden zijn daar op gebaseerd.

Toetsing College Bescherming Persoonsgegevens

Alle onderzoeken dienen een goedkeuring te verkrijgen van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) alvorens deze worden bekeken voor uitvoering door Onatal Research.

Website CBP


Project voorwaarden

Om de privacy te kunnen garanderen faciliteren wij alleen een van de volgende twee soorten onderzoek:

Onderzoek op geaggregeerde data

In dit type onderzoek komen nooit client gegevens beschikbaar, en zal er enkel gewerkt worden met totaal cijfers. Bijvoorbeeld: x procent van de mensen uit geboorteland y hebben een verhoogde kans op aandoening z.

Onderzoek op basis van expliciete toestemmingen

In dit type onderzoek wordt wel gewerkt met gegevens van clienten, maar deze voldoen strict aan alle onderstaande voorwaarden:

  • De data komt alleen uit dossiers van zorgverleners welke hiervoor expliciete toestemming hebben gegeven. De zorgverlener is uiteindelijk de gene die die informatie beschikbaar stelt.
  • De data komt alleen uit dossiers van clienten welke hiervoor expliciete toestemming hebben gegeven
  • De informatie over exact welke gegevens worden ontsloten voor exact welke doeleinden moet voor het accepteren van expliciete toestemming van de client kenbaar gemaakt moeten worden

Wij staan geen projecten toe die werken op basis van 'informed concent', 'impliciete toestemming' of andere indirecte toestemmingen. Zonder goed geinformeerde expliciete toestemming komen gegevens niet in aanmerking voor onderzoeks doeleinden.

 
onatal netwerk: onatal lijn1|onatal ultra|onatal pwd|onatal telecom|micronatal|onatal research|onatal academy|onatal blog|